EST

Seto Folgi kontsertid lodjal

Sel aastal seilab lodi erinevate rahvuste lipu all. Lodjaretke jooksul saab osa ühe rahva keelest, muusikast ja olemusest. 

Osta pilet Piletilevist, kliki sõidule või kliki siia! 

Seto Folgi Udmurdilodi

Udmurdid on soomeugrilased, kelle peamine asustusala on Volga lisajõgede Kaama ja Vjatka vahel Udmurdi Vabariigis. Udmurdi keel kuulub soome-ugri keelte permi rühma ning lähim suguluskeel on komi keel. 2010. aasta rahvaloenduse andmetel elas Venemaal 552 299 udmurti. Udmurdi lodjal saab lähemalt tuttavaks saada Udmurdi tudengite ansambliga Chipchirgan ja kuulda Udmurdi keelt, laulu ja pillimängu.

R 26.juuni kell 18:00-19:30 Seto Folgi udmurdilodi, algus ja lõpp Värska maanteesild, 8/5/3€

Seto Folgi Gruusialodi

Lodjaga Pihkva järvele saatjaks 9 Gruusia meest! Kuulus Gruusia meeste laul – romantilistest serenaadidest võimsate sõjalauludeni. Gruusia muusika võib ühel hetkel olla õrn ja südamlik ning järgmisel hetkel kõmiseda kui kõu. Põnevad harmooniad loovad võlumaailma, mis mässivad kuulaja võrku, ega lase lahti. Gruusia meestelaul on kantud UNESCO maailma kultuurisaavutuste nimekirja.

R 26.juuni kell 21:00-22:30 Seto Folgi gruusialodi, algus ja lõpp Värska maanteesild, 8/5/3€

Seto Folgi Öölodi – hiiukandle jämm

Ööpimeduses tõmmatakse pingule hiiukandle keeled ja päiksetõusu ootuses pannakse hobusesabast jõhvid värisema. Seto Folgile on hiiukandle mängijad tulemas terve kamp. Öölodjal jämmivad Ramo Teder, Marko Veisson, Janne Suits, Sille Ilves ja kõik teised, kel hiiukannel kaenla all ja probleemid öise unetusega.

L 27.juuni kell 01:30-03:00 Seto Folgi Öölodi – hiiukandle jämmalgus ja lõpp Värska maanteesid, 8/5/3€

Seto Folgi Mordvalodi

Sel aastal seilab lodi erinevate rahvuste lipu all. Lodjaretke jooksul saab osa ühe rahva keelest, muusikast ja olemusest. 

Mordvalased on mordva keeli kõnelevad soome-ugri rahvad – ersad ja mokšad. Nad elavad Volga keskjooksul, ersad ida ja mokšad lääne pool. Mordvalased ise ütlevad: "Oleme ühe pea, kuid kahe suuga rahvas“. 2010. aasta rahvaloenduse andmetel elas Venemaal 744 237 mordvalast. 

Mordva lodjal saab lähemalt tuttavaks saada Mordva meestelaulu kooriga Morama. Ansambel Morama esindab võimsat Mordva meestelaulu kultuuri. Kollektiiv on loodud legendaarse Toorama vanade liikmete osalusel. Morama repertuaaris on ersa, mokša ja karatai rahva traditsioonilised laulud ja laulumängud.

L 27.juuni kell 14:00-15:30 Seto Folgi mordvalodi, algus ja lõpp Värska mmaanteesild, 8/5/3€

Seto Folgi Luulelodi

Lodjaga luulelainetele! Imekaunil Värska lahel seilab lodi ja viib pardalolijad luulelummusesse. Teemoonaks on kaasas Värska värsked värsid ja rikkalikud riimid.

Live luule luulelaival. Oma emakeelset luulet loevad Kauksi Ülle, Marko Veinbergs, Evelin Ämarik ja mitmed teised tuntud ja veel tundmatud poeedid.

L 27.juuni kell 18:00-19:30 Seto Folgi luulelodi, algus ja lõpp Värska maanteesild, 8/5/3€

Seto Folgi Regilauluöölodi

Ööpimeduses lastakse laul lahti ja päiksetõusu ootuses pannakse häälepaelad värisema. 

Laulurõõm on see, mis sunnib mehi õhtuti kodust välja tulema ja koos laulma. Vanade laulude laulmisest saadav tunne on võimas. Ja alati on tore laulurõõmu ka teistega jagada.

Laululõnga lasevad veerema Lüü-türri mehed.

Kõik on oodatud kaasa laulma.

P 28.juuni kell 01:30-03:00 Seto Folgi Regilauluöölodialgus ja lõpp Värska maanteesild, 8/5/3€ 

Seto Folgi Mulgi-Võro lodi

Sel aastal seilab lodi erinevate rahvuste lipu all. Lodjaretke jooksul saab osa rahva keelest, muusikast ja olemusest. 

Setode lähimad naabrid on võrokesed ja nende naabrid omakorda mulgid. Haanja külapillimees Tarmo Noormaa ja mulgi laulik Anu Taul toovad lodjale mulgikeelsed laulud ja võromaa lõõtsalood. 

P 28.juuni kell 14:00-15:30 Seto Folgi mulgi-võrolodi, algus ja lõpp Värska mmaanteesild, 8/5/3€

Seto Folgi Leelolodi

Hõpõhelme helinal seilab lodi läbi Setomaa. Setosid tuntakse kõikjal just nende võimsalt muljetavaldava laulmise järgi. Setodele endile on laulmine loomulik ja igapäevane. Lauldes saab väljendada kõiki mõtteid-tundeid ja kergendada murekoormat, laul aitab mäletada ja meeles pidada vana – kanda ajastust ajastusse edasi omi põliseid tõekspidamisi. Seto laulus on traditsioonilised reeglid, millest iga laulja peab lähtuma, samas oodatakse lauljalt ka improvisatsiooni nende väga selgete piiride sees. Parimad ongi just need lauljad, kes oskavad üheaegselt hoida kinni vanast lauluvormist ja sõnumist, kuid luua samas ka uut, mis haakub vanaga nii loomulikult, et on koheselt autentne ja omane.

2009. aastal kanti seto leelo ehk seto laulutraditsioon UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. See tähendab, et seto laulust teatakse maailmas rohkem ning seda väärtustatakse kogu inimkonna ühise rikkusena.

Leelolodjal laulab tuule purjedesse Ütsiotsõ. 

P 28.juuni kell 16:00-17:30 Seto Folgi leelolodi, algus ja lõpp Värska maanteesild, 8/5/3€