EST

Õuesõpe

Lodjaselts pakub lastegruppidele õuesõpet laevadega veekogude loodust vaadeldes ja Lodjakojas traditsiooniliste käsitööriistadega puutööd tehes. 

Enamus õuesõppest toimub aprilli algusest juuni alguseni ning septembri algusest novembri keskpaigani.

Looduslodja õpperetkede põhikomponent on laevalaelt toimuv loodusvaatlus ja arutelu vahetult veekogu peal viibides. Enne retke algust selgitatakse lastele turvalisuse ja laeval käitumise reegleid.  Lodjaretkel käsitleb juhendaja retke teemasid jooksvalt vastavalt reisi kulule ja sel aastaajal laevalaelt paistvale loodusele ning aitab õpilastel seostada käsitletavat nende enda eluga. Osalejad tutvuvad lähemalt ka laevaga ja laevasõiduga seotud loodusvaatlusega. Teemakäsitlus toimub vastavalt õpilaste vanusele. 
 Eripärane keskkond – viibimine jõel tasaselt liikuva laeva kõrgel lael, kust näeb kaugele - loob eripärase ja aktiivse meeleolu. Nii on lisaks teadvusele kaasatud ka õpilaste emotsioonid ning uute teadmiste seostamine enda minapildi ja varasemate teadmistega aktiivsem ja püsivam.  Lodjaselts soovib pakkuda lastele positiivset elamust vahetus looduses, et soodustada huvi ja armastust looduse ja selles valitsevate põnevate seoste vastu. Kui inimeses on lapsena tekitatud positiivset huvi looduse vastu, siis tahab ja oskab ta sellest hoolida ka oma hilisema täiskasvanuelu kõikidel otsustustasanditel.  

Looduslodja retked on toimunud alates 2008. aastast ja igal aastal on Jõmmu pardal seilanud tuhanded lapsed. Jõmmu retked on toimunud 6 maakonnas - Tartu-, Valga- Viljandi-, Põlva-, Jõgeva- ja Ida-Virumaal. Kuna teistesse maakondadesse sõidab Jõmmu Tartust mitu päeva, siis nõuab sinna kohelatulek pikemat plaanimist, aga on täitsa võimalik .

Teine oluline hariduslik suund on seotud laevaehituse ja traditsioonilse käsitööga - Rändava Lodjakoja töötubades saab tundma õppida puidu kasutuvõimalusi ning lihtsamad töövõtted ka ise omandada.

Lodjaselts plaanib käivitada Emajõe- ja Peipsi loodus- ja teaduskooli ehk Noorte Jõehuntide Akadeemia, mille programmid toimuksid lisaks lodi "Jõmmule"  ja Lodjakojale ka ujuvas õppeklassis - Sisevete Saatkonnas -  Tartu kesklinnas Kalevipoja kuju juures, magamiskoti-ööbimisteks kohandataval ajaloolisel reisilaeval Vanemuine ning ehitamisjärgus oleval kahemastilisel Peipsi lodjal.