EST

Peipsi tint ja Tallinna kilu
Programmi eesmärgid: Õpime tundma kalu ja nende elupaiku. Räägime laevandusest ja kalandusest. Programmi osa on sõit viikingilaevaga Turm.

Sihtgrupp: 1. – 6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: 225€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Toimumise koht: Emajõgi (algusega Tartust Lodjakoja juurest)

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Laevale ei ole võimalik saada ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus: Miks me oleme siin, kuidas vanasti tekkisid asulad jõgede äärde, miks olid jõed olulised.

Õpime kalu

Õpime kalade määramise põhitõdesid

Soolane ja mage vesi

Röövkalad ja taimetoidulised kalad

Räägime laevandusest ja kalandusest ning nendega seotud probleemidest

Maa peal:

 • soolane ja magevesi
 • röövkalad ja taimtoidulised
 • kalade määramistunnused + tabelist näidata
 • haugi pead
 • kalapüügiriistad
 • teatevõistlus (ütled kala ja lapsed peavad tooma, kahes grupis)
 • kes elavad Emajões?
 • vineerist kalade sorteerimine
  • kes elavad soolases, kes magedas vees
   • valmistada ise ette lamineeritud materjalidest nöörid – soolased ühele nöörile ja magedad teisele ja saab kuhugi puude vahele tõmmata. suurtele lastele ei ütle midagi, saavad lihtsalt sealt infot otsida, väikestele annan vihje ette, kummal nööril mis teema on

Laeva peal:

 • sisevee- ja mere kalapüük, tööstuslik ja harrastuskalapüük
 • püügivahendid (mõrrad, võrgud, traalid, õnged jne)
 • veekogude reostatus, raskemetallide kogunemine kaladesse ja nende söömise mõju inimestele
 • kalapüügi mõjud keskkonnale, ülepüüdmine
 • traditsioonilised kalapüügilaevad vs tänapäevased suured kalapüügilaevad

Seos õppekavaga:  

Loodusõpetus

I kooliaste:

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Programmi väljatöötamist ja läbiviimist toetas PRIA LEADER-meetme raames.