EST

Loodusetundmine läbi viikingi silmade

Programmi eesmärgid:
Õppida loodust tundma läbi muinasaja inimese maailmapildi
Saada juurde bioloogia- ja ajalooteadmisi

Sihtgrupp: lasteaed, 1. – 9. klass

Grupi suurus: rühm või klass. Viikingilaev mahutab korraga 12 last, suuremate gruppide puhul jagatakse klass kohapeal kaheks või kolmeks ja käiakse sõitmas kordamööda.

Ajaline kestus: 1,5 tundi

Programmi läbiviija: 2 juhendajat

Hind: 225€

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Toimumise koht: Emajõgi (algusega Tartust Lodjakoja juurest)

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Laevale ei ole võimalik tulla ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu kirjeldus:
Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm järvel sõites:  
Sissejuhatus muinasaega, kes olid ja mida tegid viikingid, Eesti seos viikingitega
Miks olid veekogud viikingitele olulised (asulate teke, toit)?
Kuidas viikingid orienteerusid (maamärkide, päikese jne järgi)
Ilma tundmine ja ennustamine (pilved, sademed jne)
Ilmakaarte ja tuule suuna määramine
Küttimine ja korilus
Eutrofeerumine
Veekogude säästev majandamine
Praktiline pool programmist viiakse läbi järve kaldal:
Söödavad vs mürgised taimed
Mida saab loodusest süüa korjata, võimaluse korral maitseme mõnda taime
Kalade tundmine lamineeritud kalapiltide järgi
Tutvume viikingiaegsete kalapüügivahenditega

Kokkuvõte: jagame koduse kordamisülesande, lapsed kinnistavad teadmisi hiljem koolis.

Seos õppekavaga:
Loodusõpetus I kooliaste:
2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad
2.1.4.6. Ilm
2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste:
2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal
2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia III kooliaste:
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Ajalugu II kooliaste:
Ajaloo algõpetus
Muinasaeg

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)